Zarządzenie Nr 10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 18 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży oraz pismo Wojewody Podlaskiego zatwierdzające zmiany Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży. Tekst Zarządzenia Nr 10 i pisma Wojewody Podlaskiego w załącznikach poniżej.