Informacje o wyborze ofert w zakresie Części I, II i V do ogłoszenia o zamówieniu - dostawie z dnia 26.09.2018 znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=854

Informaje o unieważnieniu postępowania SA.26.4.2018 znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=853

Informacja z otwarcia ofert do postępowania SA.26.4.2018 znajduje się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem: http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=851

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży w dniu 16.10.2018 ogłosiła przetarg na zakup sprzętu laboratoryjnego. Wszystkie informacje znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=850

Informaje o unieważnieniu postępowania znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=849