Informacje o wyborze oferty w postępowaniu SA.26.4.2018 w zakresie Części II znajduje się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=860