Informacje o wyborze ofert w zakresie Części I, II i V do ogłoszenia o zamówieniu - dostawie z dnia 26.09.2018 znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=854