Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży w dniu 16.10.2018 ogłosiła przetarg na zakup sprzętu laboratoryjnego. Wszystkie informacje znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=850