Informaje o unieważnieniu postępowania znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=849