Informacje o wyborze oferty w postępowaniu SA.26.4.2018 w zakresie Części II znajduje się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=860

Informacje o wyborze ofert w postępowaniu SA.26.4.2018 w zakresie Części III i IV znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=859

Informacje o wyborze ofert w zakresie Części III, VII i VIII do ogłoszenia o zamówieniu - dostawie z dnia 26.09.2018 znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=858

Informacje o wyborze ofert w zakresie Części I, II i V do ogłoszenia o zamówieniu - dostawie z dnia 26.09.2018 znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=854

Informaje o unieważnieniu postępowania SA.26.4.2018 znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=853