Informacja z otwarcia ofert  “Nadbudowa i przebudowa dachu i poddasza oraz wykonanie stolarki ( od ul. Dwornej) budynku Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży przy ul. Dwornej 21 – etap pierwszy”, znak sprawy: SA.26.3.2019 znajduje się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=891

oraz

Unieważnienie postępowania “Nadbudowa i przebudowa dachu i poddasza oraz wykonanie stolarki ( od ul. Dwornej) budynku Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży przy ul. Dwornej 21 – etap pierwszy”, znak sprawy: SA.26.3.2019 pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=892

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży w dniu 06.03.2019 ogłosiła przetarg na nadbudowę i przebudowę dachu i poddasza oraz wymianę stolarki budynku laboratorium. Wszystkie informacje znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=890

Informacje o wyborze oferty w postępowaniu SA.26.4.2018 w zakresie Części II znajduje się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=860

Informacje o wyborze ofert w postępowaniu SA.26.4.2018 w zakresie Części III i IV znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=859

Informacje o wyborze ofert w zakresie Części III, VII i VIII do ogłoszenia o zamówieniu - dostawie z dnia 26.09.2018 znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=858