Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu “Docieplenie elewacji budynku laboratorium PSSE w Łomży, ul. Dworna 21, z przebudową dachu i poddasza od ulicy Dwornej”, znak sprawy: SA.26.5.2019 znajduje się na stronie http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=924

Informacja z otwarcia ofert “ Docieplenie elewacji budynku laboratorium PSSE w Łomży, ul. Dworna 21, z przebudową dachu i poddasza od ulicy Dwornej”, znak sprawy: SA.26.5.2019 znajduje się na stronie: http://psse-lomza.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=922

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży w dniu 23.05.2019 ogłosiła przetarg na roboty budowlane SA.26.5.2019 “ docieplenie elewacji budynku laboratorium PSSE w Łomży, ul. Dworna21, z przebudową dachu i poddasza od ulicy Dwornej”. Wszystkie informacje znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=920

Unieważnienie postępowania “Nadbudowa i przebudowa dachu i poddasza oraz wymiana  stolarki ( od ul. Dwornej) budynku Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży przy ul. Dwornej 21 – etap pierwszy”, znak sprawy: SA.26.4.2019 znajduje się na stronie: http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=906

Informacja z otwarcia ofert  “Nadbudowa i przebudowa dachu i poddasza oraz wymiana  stolarki ( od ul. Dwornej) budynku Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży przy ul. Dwornej 21 – etap pierwszy”, znak sprawy: SA.26.4.2019 znajduje się na stronie http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=904