Unieważnienie postępowania “Nadbudowa i przebudowa dachu i poddasza oraz wymiana  stolarki ( od ul. Dwornej) budynku Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży przy ul. Dwornej 21 – etap pierwszy”, znak sprawy: SA.26.4.2019 znajduje się na stronie: http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=906

Informacja z otwarcia ofert  “Nadbudowa i przebudowa dachu i poddasza oraz wymiana  stolarki ( od ul. Dwornej) budynku Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży przy ul. Dwornej 21 – etap pierwszy”, znak sprawy: SA.26.4.2019 znajduje się na stronie http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=904

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży w dniu 01.04.2019 ogłosiła przetarg na nadbudowę i przebudowę dachu i poddasza oraz wymianę stolarki budynku laboratorium. Wszystkie informacje znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=901

Informacja z otwarcia ofert  “Nadbudowa i przebudowa dachu i poddasza oraz wykonanie stolarki ( od ul. Dwornej) budynku Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży przy ul. Dwornej 21 – etap pierwszy”, znak sprawy: SA.26.3.2019 znajduje się na stronie BIP PSSE w Łomży pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=891

oraz

Unieważnienie postępowania “Nadbudowa i przebudowa dachu i poddasza oraz wykonanie stolarki ( od ul. Dwornej) budynku Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży przy ul. Dwornej 21 – etap pierwszy”, znak sprawy: SA.26.3.2019 pod adresem http://psse-lomza.pbip.pl/?event=informacja&id=892