W dniu 23.11.2018 r. pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży zorganizowali szkolenie inaugurujące III edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”, skierowane do koordynatorów szkolnych placówek, które przystąpiły do realizacji wyżej wymienionego programu w roku szkolnym 2018/2019. Celem programu jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, a także zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

Czytaj więcej: Szkolenie koordynatorów do programu „Bieg po zdrowie”

zdrowystyl       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży uprzejmie informuje, że w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz  Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie zamierzają przeprowadzić w roku szkolnym 2018/2019  VIII edycję Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia.

Czytaj więcej: Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia

       W dniu 26.11.2018r. w Publicznym Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży,   ul. Marii Skłodowskiej – Curie, 18-400 Łomża pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży w nawiązaniu do Światowego Dnia Rzucania Palenia przeprowadzili prelekcję/pogadankę na temat: „Spaleni jak ćmy”. Prelegent wskazał, iż każdego roku tytoń jest przyczyną ponad 5 milionów przedwczesnych zgonów. Podkreślił, że wypalenie papierosa pozbawia każdego palacza 11 minut życia (zgodnie z oceną brytyjskich uczonych).

Czytaj więcej: Spotkanie w Gimnazjum Nr 9 w Łomży

Przedstawiciele Działu Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, uczestniczyli w dniu 22.11.2018r., razem z policjantami z Komendy Miejskiej w Łomży, w spotkaniu z młodzieżą III Liceum Ogólnokształcącego, w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór, wybieram rozsądek”. Celem strategii programu jest szeroko pojęta edukacja w zakresie zjawiska używania/eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. Zdobycie wiedzy przez osoby małoletnie ma na celu poszerzenie ich świadomości w tym zakresie oraz zminimalizowanie podejmowania zachowań ryzykownych.

Czytaj więcej: Spotkanie w III LO w Łomży

W dniu 22.11.2018r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piątnicy, ul. Szkolna 27, 18-421 Piątnica,pracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Łomży przeprowadzili spotkanie edukacyjne w ramach akcji ,,Szkoła dla rodziców.Spotkanie zostało przeprowadzone wśród rodziców uczniów powyższej szkoły. Działania miały formę edukacyjną połączoną z mini wykładem.

Czytaj więcej: Prelekcja - Szkoła w Piątnicy