W dniu 15.05.2018r. w Szkole Podstawowej w Rydzewie, pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Łomży przeprowadzili spotkanie edukacyjne z rodzicami w ramach Światowego Dnia Zdrowia i hasła tegorocznej kampanii - ,,Zdrowie dla wszystkich”.

Czytaj więcej: Szkoła Podstawowa w Rydzewie - spotkanie z rodzicami

trzym forme infPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w nawiązaniu do sprawozdania z Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” informuje, iż;

ü  Szkolni koordynatorzy programu powinni wypełnić i wysłać online sprawozdanie z realizacji XII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w terminie od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018 roku. Formularz sprawozdania dostępny jest na stronie http://trzymajforme.pl/ankieta/ ;

ü  Wysłanie następuje za pośrednictwem przycisku „wyślij” zlokalizowanego na końcu formularza sprawozdania. Generowanie sprawozdania w postaci pliku PDF: Generowanie sprawozdania w postaci pliku PDF możliwe jest za pośrednictwem strony www.trzymajforme.pl/ankieta-raporty-72 lub http://trzymajforme.pl/_admin;

ü  / Nauczyciel po wysłaniu sprawozdania do bazy nie ma możliwości wygenerowania sprawozdania w formie pliku PDF.\;

Wypełnianie sprawozdań przez placówki, do których włączone zostały gimnazja: Szkoły, które realizują program zarówno w klasach gimnazjalnych jak          i w klasach podstawowych zobowiązane są wypełnić dwukrotnie formularz sprawozdania. Pierwszy raz w odniesieniu do klas gimnazjalnych, a następnie drugi raz w odniesieniu do klas V - VII. Podczas wypełniania tabelki w pytaniu 4 należy zwrócić uwagę, że wymagane jest podanie odpowiednio liczby wszystkich uczniów  w gimnazjum (klasach gimnazjalnych) lub liczby wszystkich uczniów klas V, VI i VII w szkole. W punkcie tym nauczyciel nie podaje sumy wszystkich uczniów w szkole.  

Sprawozdanie, które nie zostanie kompletnie wypełnione i po naciśnięciu przycisku „Wyślij” nie pojawi się komunikat „Dziękujemy za wypełnienie formularza” nie trafi do bazy. Po zamknięciu karty w przeglądarce dane ze sprawozdania nie zostają automatycznie zapisane i sprawozdanie należy wypełnić od początku. Jeżeli nauczyciel potwierdzi poprawne wysłanie sprawozdania, a nie znajduje się ono we właściwym powiecie, możliwe, że podczas wypełniania formularza został wybrany niewłaściwy powiat lub województwo.

dzien pamieci20 maja 2018 r. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. To smutne wydarzenie, które skłania do refleksji. To również dzień szczególnej solidarności z rodzinami i bliskimi osób zmarłych na AIDS.  Dzień po raz pierwszy obchodzony był w 1987 roku w USA. Wspólna zaduma i wspomnienie osób, które odeszły z powodu AIDS, mają na celu zwrócenie uwagi całego świata, że zapobieganie HIV/AIDS, pomoc osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS i ich rodzinom nie jest tylko sprawą rządów, ale spoczywa również w rękach społeczności lokalnych. Rzetelna wiedza na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS może chronić nas przed zakażeniem.

choroby serca

Corocznie 31 maja 2018r. Hasłem tegorocznej Kampanii jest: ”Tytoń, a choroby serca” a jej głównym celem jest zwiększenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa o wpływie palenia tytoniu czynnego i biernego na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.

Czytaj więcej: Tytoń i choroby serca

W dniu 08.05.2018r. w Szkole Podstawowej w Nr 8 w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży, pracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Łomży przeprowadzili spotkanie edukacyjne w ramach Światowego Dnia Zdrowia i hasła tegorocznej kampanii - ,,Zdrowie dla wszystkich”.

Czytaj więcej: Spotkanie edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 8 w Łomży