W związku z wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży szkolnej, który w naszym województwie przypada w dniach 20.01.-31.01.2020 r. Państwowa Inspekcja  Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu łomżyńskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży  w okresie ferii zimowych.

Czytaj więcej: Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych 2020

13 grudnia 2019 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży odbyła się dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI - VIII) oraz szkół średnich powiatu łomżyńskiego XXVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, zorganizowana przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną; prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia; inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Czytaj więcej: XXVIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

W dniu 29.11.2019r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży, ul. Zielona 21, 18-400 Łomża , już po raz kolejny obchodzony był Światowy Dzień Rzucania Palenia i Światowy Dzień Walki z AIDS. Pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na podstawie materiału opracowanego przez GIS przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w kilku zdaniach przekazali informacje   na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów. W przygotowanym punkcie edukacyjno - profilaktycznym przygotowano balony z umieszczonymi wewnątrz pytaniami z zakresu tematyki HIV/AIDS.

Czytaj więcej: Spotkanie edukacyjne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4

       W dniu 27.11.2019r. w Przedszkolu Publicznym TWP ,,PINOKIO”, ul. Studencka 11, 18-400 Łomża, pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łomży zorganizowali w sali w/w przedszkola szkolenie inaugurujące edycję pilotażową programu edukacyjnego pn. ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”, skierowane do koordynatorów przedszkolnych placówek, które przystąpiły do realizacji powyższego programu w roku szkolnym 2019/2020. Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Czytaj więcej: Spotkanie - Przedszkole PINOKIO

testhivW Polsce każdego dnia co najmniej 3 osoby dowiadują się, że są zakażone HIV!
22 listopada rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS.
Udział w nich weźmie aktor Maciej Musiał, a myślą przewodnią jest zachęcanie Polaków do testowania się w kierunku zakażenia HIV.

Czytaj więcej: Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV