Pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wraz z Mundurowymi Wydziału Prewencji i Komendy Straży Pożarnej w Łomży w ramach Akcji „Bezpieczne Wakacje” odwiedzili uczestników kolonii letnich na terenie ośrodka ,, CARITAS BLIŹNIM” Ptaki k/ Nowogrodu. Podczas zajęć edukacyjnych mundurowi przypomnieli zasady bezpiecznych kąpieli na akwenach otwartych oraz przestrzegali przed pływaniem w miejscach niedozwolonych oraz stosowaniem kamizelek ratunkowych, a także o  zasadach bezpiecznych zachowań w trakcie zabawy w domu, w lesie, na łące, czy też podczas poruszania się na drodze. Natomiast pracownik promocji zdrowia omówił zagrożenia jakie niosą za sobą dopalacze i ich zażywanie, a także zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych. Poinformował również o niebezpieczeństwie zatruć pokarmowych i szkodliwości promieniowania słonecznego. Ponadto przekazano informacje na temat sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym, zapobiegania zatruciom pokarmowym, zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy pracowali w poszczególnych grupach, rozwiązując krzyżówki, zgadul – zgadule, a także z przeskakiwanki literowej formowały ostrzeżenia związane z wakacjami.

Czytaj więcej: Spotkanie edukacyjne - kolonie letnie w Ptakach

bąblowica2018

Choroba wywoływana jest przez pęcherzowe postacie tasiemców:

  • tasiemca jednojamowego (Echinococcus granulosus), występującego głównie u psów,
  • tasiemca wielojamowego (Echinococcus multilocularis), występującego u lisów.


Jagód, poziomek leśnych i innych owoców z lasu pod żadnym pozorem nie wolno jeść prosto z krzaka. Powód ? Można zarazić się bąblowicą.
Uniknąć zakażenia można w bardzo prosty sposób:

Dokładnie myjemy owoce leśne przed jedzeniem!

 

Czytaj więcej: Bąblowica - myjemy leśne owoce !

czasletni2018

Czas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

Dzieci i młodzież skorzystają jak co roku z wypoczynku zorganizowanego w formie wyjazdowej jako kolonie, obóz lub jako forma w miejscu zamieszkania, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Na zaproszenie dyrekcji III LO w Łomży wzięliśmy udział w obchodach II edycji programu ,,Czas na zdrowie, którego celem jest promocja zdrowego stylu życia. Młodzież z każdej klasy ( 12 klas) wykonywała zadania podchodząc do poszczególnych stanowisk rozmieszczonych na sali gimnastycznej. Zwieńczeniem turnieju było nagrodzenie trzech pierwszych miejsc. Ponadto młodzież mogła skorzystać z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez PSSE w Łomży.

Czytaj więcej: Spotkanie edukacyjne w III LO

W dniu 12.06.2018r. w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży, pracownicy Promocji Zdrowia PSSE wraz z przedstawicielem mundurowym Komendy Miejskiej Policji w Łomży przeprowadzili spotkanie profilaktyczne w ramach ,,Bezpiecznego Wypoczynku Podczas Wakacji”.

Czytaj więcej: Spotkanie profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 8 w Łomży