W nawiązaniu do tegorocznego hasła Światowego Dnia bez Tytoniu 29.05.2018r. przeprowadziliśmy prelekcję/pogadankę dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Łomży.

Czytaj więcej: "Tytoń a choroby serca" w Zespole Szkół Mechanicznych w Łomży

   Radosne tańce, przyjacielska atmosfera i mnóstwo śmiechu – to i wiele przeróżnych atrakcji można było doświadczyć uczestnicząc dnia 29.05.2018 w III edycji Dnia Dziecka i profilaktyki w Szkołach Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Oprócz młodzieży ze Szkół Katolickich gośćmi jak co roku były podopieczne z Domu Pomocy Społecznej w Łomży. W tej edycji do Łomży przyjechali wyjątkowi goście – polska młodzież z Litwy. Na uroczystość szkolną przybyły zaproszone osoby, które niejednokrotnie wspierają szkołę w działalności opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej. Wśród zaproszonych gości pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łomży.

Czytaj więcej: III edycja Dnia Dziecka i profilaktyki w Szkołach Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w...

Profilaktyka i Promocja Zdrowia podczas akcji MOTOSERCE w Łomży.
19.05.2017 na Starym Rynku w Łomży odbyła się akcja MOTOSERCE oraz FESTYN CZERWONOKRZYSKI. Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna PSSE Łomża wraz z Łomżyńskim Oddziałem PCK oraz studentkami PWSiP w Łomży zorganizowaliśmy stoisko profilaktyczne, na którym można było zmierzyć ciśnienie krwi, dokonać pomiaru cukru i cholesterolu, uzyskać porady o prawidłowym myciu zębów, otrzymać materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również: alkogogle i smokerlyzer. Każda osoba, która podeszła do stoiska mogła zasięgnąć porady nt. zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia w kontekście chorób układu sercowo-naczyniowego.

Czytaj więcej: Akcja MOTOSERCE w Łomży

W dniu 15.05.2018r. w Szkole Podstawowej w Rydzewie, pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Łomży przeprowadzili spotkanie edukacyjne z rodzicami w ramach Światowego Dnia Zdrowia i hasła tegorocznej kampanii - ,,Zdrowie dla wszystkich”.

Czytaj więcej: Szkoła Podstawowa w Rydzewie - spotkanie z rodzicami

trzym forme infPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w nawiązaniu do sprawozdania z Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” informuje, iż;

ü  Szkolni koordynatorzy programu powinni wypełnić i wysłać online sprawozdanie z realizacji XII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w terminie od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018 roku. Formularz sprawozdania dostępny jest na stronie http://trzymajforme.pl/ankieta/ ;

ü  Wysłanie następuje za pośrednictwem przycisku „wyślij” zlokalizowanego na końcu formularza sprawozdania. Generowanie sprawozdania w postaci pliku PDF: Generowanie sprawozdania w postaci pliku PDF możliwe jest za pośrednictwem strony www.trzymajforme.pl/ankieta-raporty-72 lub http://trzymajforme.pl/_admin;

ü  / Nauczyciel po wysłaniu sprawozdania do bazy nie ma możliwości wygenerowania sprawozdania w formie pliku PDF.\;

Wypełnianie sprawozdań przez placówki, do których włączone zostały gimnazja: Szkoły, które realizują program zarówno w klasach gimnazjalnych jak          i w klasach podstawowych zobowiązane są wypełnić dwukrotnie formularz sprawozdania. Pierwszy raz w odniesieniu do klas gimnazjalnych, a następnie drugi raz w odniesieniu do klas V - VII. Podczas wypełniania tabelki w pytaniu 4 należy zwrócić uwagę, że wymagane jest podanie odpowiednio liczby wszystkich uczniów  w gimnazjum (klasach gimnazjalnych) lub liczby wszystkich uczniów klas V, VI i VII w szkole. W punkcie tym nauczyciel nie podaje sumy wszystkich uczniów w szkole.  

Sprawozdanie, które nie zostanie kompletnie wypełnione i po naciśnięciu przycisku „Wyślij” nie pojawi się komunikat „Dziękujemy za wypełnienie formularza” nie trafi do bazy. Po zamknięciu karty w przeglądarce dane ze sprawozdania nie zostają automatycznie zapisane i sprawozdanie należy wypełnić od początku. Jeżeli nauczyciel potwierdzi poprawne wysłanie sprawozdania, a nie znajduje się ono we właściwym powiecie, możliwe, że podczas wypełniania formularza został wybrany niewłaściwy powiat lub województwo.