dzienzdrowia1Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1948 r. i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Światowy Dzień Zdrowia każdego roku organizowany jest pod innym hasłem i rozpoczyna Miesiąc Zdrowia, a także rok działań, które realizowane są pod tym samym hasłem.  Tematem obchodów Światowego Dnia Zdrowia w 2019 roku jest uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej. Głównym założeniem jest skupienie uwagi na konieczność zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, które obejmuje pełne spektrum usług potrzebnych przez całe życie – od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną. Ta kampania ma na celu pomóc ludziom lepiej zrozumieć, co oznacza powszechny zakres ochrony zdrowia – jakie usługi i wsparcie powinno być dostępne i gdzie.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Zdrowia 2019

szkola wolna2019

Przypominamy o konkursie pt. „Szkoła wolna od używek”.

 

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, organizowany w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (w konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie).

 

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

III edycja konkursu pt szkoła wolna od używek

gruzlicaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, że dzień 24 marca obchodzony jest jako Światowy Dzień Gruźlicy. Święto to zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w celu podnoszenia świadomości ludzi w zakresie zagrożenia chorobą oraz poszerzenia wiedzy na temat gruźlicy. Gruźlica pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób świata. W Polsce każdego roku zapada na tę niebezpieczną chorobę ponad 7 500 Polaków. Gruźlica jest chorobą wielonarządową i atakuje wszystkie tkanki, jednak najczęściej, w ponad 90% przypadków dotyczy gruźlicy płuc. Gruźlica najczęściej przenosi się drogą kropelkową. Źródłem zakażenia są przede wszystkim chorzy, którzy wydalają prątki podczas kaszlu, kichania, a nawet śmiechu czy mówienia.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Gruźlicy

woda

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z  22 grudnia 1992 r. podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Obchodzony jest corocznie 22 marca, począwszy od 1993 r., w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. Dostęp do czystej wody jest luksusem w krajach borykających się z biedą, skutkami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Wody

dziensyndromdowna

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca już po raz czternasty. Jego celem jest zagwarantowanie osobom z zespołem Downa pełnej akceptacji w społeczeństwie i możliwości korzystania ze swoich praw. Data 21 marca symbolizuje trzeci chromosom w dwudziestej pierwszej parze, którego obecność stanowi genetyczną przyczynę zespołu Downa.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Zespołu Downa