podsum1     Zakończyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Program realizowany był w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W powiecie łomżyńskim i mieście Łomża do udziału w programie zgłosiło się 3320 uczniów szkół podstawowych i 964 uczniów gimnazjów .

Czytaj więcej: Podsumowanie XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

Zakończyła się III edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”. Grupa, do której skierowany był program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Głównymi celami programu było:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Czytaj więcej: Bieg po zdrowie podsumowanie III edycji

W dniu 08.07.2019 Pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łomży wspólnie   z przedstawicielem mundurowym Komendy Miejskiej Policji w Łomży przeprowadzili wśród kolonistów w Bursie Nr 1 prelekcję/pogadankę na temat: ,,BEZPIECZNE WAKACJE”. Młodzi słuchacze  z zaciekawieniem uczestniczyli w warsztatach, gdzie pracowali w poszczególnych grupach tj. 7-10 osób, rozwiązując krzyżówki, zgadul – zgadule. Podczas w/w zajęć poruszane były też tematy dotyczące: profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny, zatruć pokarmowych, wpływu uzależnień na organizm człowieka. Słuchacze uzyskali również informacje o bezpiecznych zachowaniach nad wodą  i w wodzie oraz w lesie, na placach zabaw, w domu, a także szkodliwości nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. Koloniści z wielką uwagą i skupieniem słuchali pracowników PSSE w Łomży, chętnie uczestniczyli w warsztatach, zadawali pytania oraz wykazali duże zainteresowanie tematami zajęć. Dla zainteresowanym przekazywane zostały materiały informacyjno - edukacyjne.

bursa1 1

bursa1 2

bursa1 3

Rozpoczęły się wakacje ! Pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łomży przy współpracy     z funkcjonariuszem Policji w Nowogrodzie przeprowadzili zajęcia edukacyjne z dziećmi wypoczywającymi na koloniach i obozie letnim w Ośrodku Caritas Bliźnim Ptaki k/ Nowogrodu w powiecie łomżyńskim. Zwrócono uwagę, że czas wakacji nie jest czasem wolnym od dbania o własne zdrowie i higienę osobistą. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę chorób odkleszczowych i sposób usuwania kleszcza z ciała człowieka, a także szkodliwości promieniowania słonecznego. Przekazano informacje na temat dbania przez uczestników wypoczynku o higienę rąk i na temat zatruć pokarmowych. Dodatkowo omówiono tematykę związaną z bezpieczeństwem podczas upałów. Policjantka przypomniała o zasadach bezpieczeństwa nad wodą, bezpiecznym poruszaniu się po drodze i o tym, jak należy zachować się w kontaktach z osobami obcymi oraz w sytuacji gdy dziecko gdzieś się zagubi.

Czytaj więcej: Spotkanie edukacyjne w Ptakach

Pracownicy Promocji Zdrowia udali się do III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, na spotkanie z uczniami w ramach szkolnych obchodów III edycji programu „Czas na zdrowie”, którego celem jest promocja zdrowego stylu życia. Tematem przewodnim spotkania była szkodliwość spożywania napojów energetyzujących.

Czytaj więcej: Spotkanie w III LO w Łomży na temat napojów energetyzujących