Dnia 07.08.2019r. zostało zorganizowane spotkanie edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, wypoczywających na koloniach letnich w ośrodku Caritas Ptaki koło Nowogrodu. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, razem z przedstawicielami służb: Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży, a także Nadleśnictwa Łomża oraz Grupa Ratownicza „Nadzieja”.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej dyskusji przedstawicielki Policji z zebranymi dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji. Następnie, uczestnicy kolonii mogli obejrzeć sprzęt przygotowany przez poszczególne służby. Ratownicy z Grupy Ratowniczej „Nadzieja” udzielali instruktażu, odnośnie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachowania w trakcie innych sytuacji zagrażających zdrowiu, bądź życiu człowieka. Strażacy oraz policjanci opowiadali o swojej służbie, pokazując specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w pracy. Ponadto, razem z przedstawicielami Nadleśnictwa Łomża, odpowiadali na pytania dzieci i młodzieży o wykonywaną przez nich pracę oraz zachowanie w niebezpiecznych sytuacjach. Aktywni uczestnicy, otrzymali od leśników odblaski. Akcja ,,BEZPIECZNE WAKACJE” jest ważnym elementem w działalności inspekcji sanitarnej, ponieważ bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Wydarzenie zakończyło się grupowym zdjęciem, po którym dzieci i młodzież udali się na Mszę Św.

Czytaj więcej: Spotkanie edukacyjne w Ptakach

Pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży w dniu 06.08.2019 r. wraz z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji rozmawiali dziećmi, uczestnikami półkolonii Akademii Piłkarskiej LIDER w Łomży na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Dzieci przypomniały sobie zasady, którymi należy kierować się wypoczywając na obozach i koloniach. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę chorób przenoszonych przez kleszcze, wszawicę, higienę mycia rąk oraz    o szkodliwości nadmiernej ekspozycji na promienie UV. Przedstawiciel Komedy Miejskiej Policji mówił o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnicy półkolonii z wielką uwagą i skupieniem słuchali słów, które były do nich kierowane, zadawali pytania , wykazali duże zainteresowanie tematami poruszanymi.

Czytaj więcej: Półkolonie Akademii Piłkarskiej Lider

W dniu 02.08.2019 pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży wraz z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji przeprowadzili edukację zdrowotną skierowaną do uczestników wypoczynku i kadry opiekunów, wypoczywających w Centrum Szkoleń i Rekreacji ,,MAMUCIA DOLINA” Marek Dąbrowski, 18-420 Jedwabne, Szostaki 13.

Tematyka pogadanek dydaktycznych dotyczyła zachowań prozdrowotnych w tym zasad bezpieczeństwa. Omówiono min. prawidłową higienę mycia ciała, rąk, szkodliwość promieniowania słonecznego, zachowanie bezpieczeństwa podczas upałów i burzy, profilaktykę chorób odkleszczowych oraz profilaktykę wszawicy, przekazano informację nt. Bąblowicy. Dzieci pracowały w poszczególnych grupach, rozwiązując krzyżówki, a także z rozsypanki literowej formowały Kodeks Bezpiecznego Postępowania podczas wypoczynku letniego. Przedstawiciel Komendy Policji Miejskiej omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci nad wodą, w gospodarstwie domowym, etc. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w pogadankach nt. bezpieczeństwa zdrowotnego, dzieląc się również swoimi doświadczeniami.

Czytaj więcej: Edukacja zdrowotna w Mamuciej Dolinie

   Kolejny tydzień wakacji w trakcie, którego dnia 01.08.2019 pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży wraz z przedstawicielem mundurowym Komendy Miejskiej Policji w Łomży, rozmawiali z młodzieżą i dziećmi wypoczywającymi na półkoloniach sportowych, zorganizowanych przez Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, na temat bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku letniego. Młodzież i dzieci przypomniały sobie zasady, którymi należy kierować się podczas zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, iż rosnący organizm potrzebuje dostarczenia odpowiedniej ilości energii w ciągu dnia, pochodzącej z właściwych źródeł. Młodzi uczestnicy wypoczynku uzyskali również informacje o bezpiecznych zachowaniach nad wodą, w lesie, na placach zabaw. Z wielką też uwagą i skupieniem słuchali prelegentów, zadawali pytania oraz wykazali duże zainteresowanie poruszaną tematyką.

Czytaj więcej: Wypoczynek na sportowo

W dniu 30.07.2019r. przy współpracy przedstawiciela Służb Mundurowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji , przeprowadzone zostało spotkanie edukacyjne dla uczestników kolonii wypoczywających w Ośrodku „Olszynka” w Olszynach na terenie gminy Piątnica. Głównym celem spotkania było omówienie i przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Pracownik promocji zdrowia w związku z trwającą edukacyjno – profilaktyczną kampanią pt. ,,NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ”, której hasło brzmi: ,, Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” przedstawił informacje na temat zagrożeń wynikających   z używania środków uzależniających. Podkreślił różnice między klasycznymi narkotykami, a nowymi substancjami psychoaktywnymi ( dopalaczami).

Czytaj więcej: Spotkanie edukacyjne w Olszynce