fas1Światowy Dzień FAS , Dzień Świadomości FASD święto obchodzone na świecie corocznie 9 września, mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej. Skutkiem działania alkoholu na płód może być m. in.: opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, anomalie rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się i zaburzenia psychologiczne. Z badań Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że co najmniej 1/3 Polek pije alkohol w czasie trwania ciąży. 2 % dzieci rodzi się z wadami spowodowanymi takim piciem. To aż 7,5 tysiąca dzieci urodzonych każdego roku.
Alkohol działa toksycznie na rozwijające się w łonie matki dziecko. Należy mieć na uwadze, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każda ilość wypitego alkoholu może być niebezpieczna dla dziecka.
Picie alkoholu w czasie ciąży przyczynia się również do zwiększenia ryzyka poronienia, przedwczesnego porodu, wystąpienia wad wrodzonych i zahamowania wzrostu płodu.
W Polsce każdego roku w szpitalach rodzi się więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa. FAS ani innych uszkodzeń alkoholowych nie można wyleczyć. Można im w 100% zapobiec. Wystarczy zachować abstynencję w czasie ciąży.

olimphivPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży uprzejmie informuje, iż w bieżącym roku organizowana będzie Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych województwa podlaskiego.

Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

           Realizacja Olimpiady przebiegać będzie etapowo. Eliminacje klasowe i szkolne powinny być zorganizowane do 08.10.2019 r., zaś etap powiatowy planowany jest na dzień 18.10. 2019 r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie Olimpiady wśród młodzieży szkolnej w w/w placówkach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży zgodnie z art. 30a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) i art. 6 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) oraz prowadzonym nadzorem nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu nowych substancji psychoaktywnych, środków zastępczych zwanych potocznie „dopalaczami” przypomina o obowiązku zgłaszania przypadków podejrzeń lub rozpoznania zatruć w/w środkami oraz przekazywania do PPIS w Łomży informacji dotyczących zaistniałych zdarzeń zdrowotnych związanych ze środkami zastępczymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi.

Art. 30a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne obowiązek zgłaszania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu wystąpienia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenia wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Zgłoszenia dokonuje się w postaci elektronicznej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od chwili wystąpienia zdarzenia. Zgłoszenie do PPIS powinno zostać dokonane przy użyciu standardowego formularza elektronicznego, którego zakres informacji jest zgodny z art. 30 a ust. 4 ustawy (formularz do pobrania w zakładce: Druki).

Powyższe informacje należy niezwłocznie zgłaszać w postaci elektronicznej na określonym formularzu, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez ePUAP /psse_lomza/skrzynka

aronia1Aronia została odkryta gdy zaczęło się mówić o korzystnym wpływie antyoksydantów na zdrowie człowieka. Dlaczego właśnie aronia?

Na uwagę zasługuje bogaty skład aronii, w którym mieszczą się przede wszystkim witaminy: C, B1, B2, B6, P, PP, E i A, minerały takie jak potas, fosfor, wapń, magnez, żelazo, miedź, mangan, molibden, jod, bor i kobalt, a także antocyjany, fenolokwasy, garbniki i pektyny.

Czytaj więcej: Niezwykłe właściwości aronii

W okresie wakacyjnym, profilaktyki nigdy nie za dużo, dlatego też, w związku z trwającą akcją: „Bezpieczne Wakacje 2019” dnia 13.08.2019r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE w Łomży wraz   z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Łomży rozmawiali dziećmi, uczestnikami kolonii Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego w Łomży na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Dzieci przypomniały sobie zasady, którymi należy kierować się wypoczywając na obozach i koloniach. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę chorób przenoszonych przez kleszcze, wszawicę, higienę mycia rąk oraz o szkodliwości nadmiernej ekspozycji na promienie UV. Przedstawiciel Komedy Miejskiej Policji mówił o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnicy kolonii z wielką uwagą i skupieniem słuchali słów, które były do nich kierowane, zadawali pytania , wykazali duże zainteresowanie tematami poruszanymi. Przygotowane zostały dla nich krzyżówki, wykreślanka z uwzględnieniem dyscyplin sportowych.

Czytaj więcej: Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy