piramidazdrowiaOdzwierciedleniem najnowszej wiedzy, a jednocześnie prostym narzędziem edukacyjnym w profilaktyce wielu chorób żywieniowo zależnych są piramidy żywieniowe dedykowane różnym grupom populacyjnym. Podczas IV Narodowego Kongresu Żywieniowego (2019 r.) przedstawiono zaktualizowaną Piramidę Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla dzieci i młodzieży opracowaną przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia pod kierownictwem prof. Mirosława Jarosza.

W oparciu o wyniki badań naukowych realizowanych w ostatnich latach, w piramidzie umieszczono kolejne czynniki związane ze stylem życia, wpływające znacząco na zdrowie dzieci i młodzieży: mycie zębów, odpowiednia długość i jakość snu, ograniczenie oglądania telewizji, korzystania z komputera i innych urządzeń elektronicznych, pomiar wysokości i masy ciała jako element kontroli rozwoju fizycznego.

Czytaj więcej:

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży - zasady i komentarze, prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

W tym roku służby sanitarne w Polsce obchodzą jubileusz 100-lecia. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas podkreśla – „to 100 lat pracy tysięcy pracowników Inspekcji Sanitarnej zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa milionów obywateli”. Z tej okazji zostało przygotowane okolicznościowe logo. Choć struktura, zadania i metody działania służb sanitarno – epidemiologicznych podlegały stałej ewolucji, to ich misja pozostaje niezmienna. Wyraża się ona w ciągłym dążeniu do osiągnięcia właściwych norm zdrowotnych zapewniających zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.

Czytaj więcej: Jubileusz 100-lecia służb sanitarnych w Polsce

2019 02 13wolnaoduzywek

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny organizuje III edycję konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

W konkursie mogą wziąć udział także szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej: Konkurs - Szkoła wolna od używek

W dniu 04.02.2019r. w Przedszkolu Niepublicznym ,,NUTKA” w Łomży, ul. Sybiraków 20/4A, ,,FUNDACJA DR OTIS”, pracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Łomży przeprowadzili spotkanie edukacyjne w ramach realizacji programu ,,Trzymaj Formę!”.

Spotkanie zostało przeprowadzone wśród rodziców dzieci powyższego przedszkola. Działania miały formę edukacyjną połączoną z mini wykładem. Podczas spotkania rodzice wysłuchali pogadanki edukacyjnej nt. ,,Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym”. Prelegent podkreślił, iż prawidłowe żywienie uważa się za jeden z najważniejszych czynników warunkujących stan zdrowia człowieka. Coraz więcej chorób np.: otyłość, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroby serca itp., które trapią ludność świata ma ścisły związek z odżywianiem.

Czytaj więcej: Spotkanie z rodzicami w Niepublicznym Przedszkolu NUTKA

W dniu 31.01.2019r. pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Łomża wraz z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Łomży przeprowadzili spotkanie edukacyjne dla młodzieży przebywającej na obozie sportowym, trenującej piłkę nożną z drużyny sportowej MŁKS Łomża. W trakcie spotkania edukacyjnego młodym adeptom piłki nożnej przekazano informacje nt. przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego, a także na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą używanie środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” oraz zasad higieny w zorganizowanej grupie.

Czytaj więcej: Zimowy wypoczynek