Szczepienia stanowią jedno z najważniejszych odkryć medycyny. Pozwoliły uchronić miliony ludzi przed śmiercią i trwałą utratą zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, iż dzięki szczepieniom przeciwko odrze od 2000 roku uratowano  ponad 17 milionów ludzi. Eradykację ospy prawdziwej oraz polio typu drugiego również zawdzięczamy szczepieniom. Naukowcy nie mają wątpliwości, że szczepienia są procedurą bezpieczną oraz przynoszącą korzyść nie tylko jednostce, ale również, poprzez tak zwaną odporność środowiskową, całemu społeczeństwu.

Czytaj więcej: Zaszczep się wiedzą o szczepieniach

Wszawica to choroba pasożytnicza. Zdawałoby się, że to choroba dawnych czasów – kiedyś cierpiały na nią dzieci w chłopskich czworakach; dziś odeszła do lamusa. Nic podobnego!

Tymczasem prawda jest zupełnie inna: wszawica jednakowo lubi głowy czyste, jak i zaniedbane. Nie ma nic przeciwko nowoczesnym krajom: w Belgii problem wszawicy dotyka aż 10 proc. dzieci, w Czechach 14, a w USA co roku trzeba zwalczać wszy u niemal 9 mln osób. Nie jest też prawdą, że wszy to głownie problem wsi, a w mieście zdarza się rzadko.

Czytaj więcej: Wszawica – tabu?

W związku z wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży szkolnej, który w naszym województwie przypada w dniach 20.01.-31.01.2020 r. Państwowa Inspekcja  Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu łomżyńskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży  w okresie ferii zimowych.

Czytaj więcej: Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych 2020

13 grudnia 2019 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży odbyła się dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI - VIII) oraz szkół średnich powiatu łomżyńskiego XXVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, zorganizowana przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną; prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia; inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Czytaj więcej: XXVIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

W dniu 29.11.2019r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży, ul. Zielona 21, 18-400 Łomża , już po raz kolejny obchodzony był Światowy Dzień Rzucania Palenia i Światowy Dzień Walki z AIDS. Pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na podstawie materiału opracowanego przez GIS przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w kilku zdaniach przekazali informacje   na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów. W przygotowanym punkcie edukacyjno - profilaktycznym przygotowano balony z umieszczonymi wewnątrz pytaniami z zakresu tematyki HIV/AIDS.

Czytaj więcej: Spotkanie edukacyjne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4