gruzlicaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, że dzień 24 marca obchodzony jest jako Światowy Dzień Gruźlicy. Święto to zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w celu podnoszenia świadomości ludzi w zakresie zagrożenia chorobą oraz poszerzenia wiedzy na temat gruźlicy. Gruźlica pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób świata. W Polsce każdego roku zapada na tę niebezpieczną chorobę ponad 7 500 Polaków. Gruźlica jest chorobą wielonarządową i atakuje wszystkie tkanki, jednak najczęściej, w ponad 90% przypadków dotyczy gruźlicy płuc. Gruźlica najczęściej przenosi się drogą kropelkową. Źródłem zakażenia są przede wszystkim chorzy, którzy wydalają prątki podczas kaszlu, kichania, a nawet śmiechu czy mówienia.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Gruźlicy

woda

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z  22 grudnia 1992 r. podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Obchodzony jest corocznie 22 marca, począwszy od 1993 r., w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. Dostęp do czystej wody jest luksusem w krajach borykających się z biedą, skutkami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Wody

dziensyndromdowna

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca już po raz czternasty. Jego celem jest zagwarantowanie osobom z zespołem Downa pełnej akceptacji w społeczeństwie i możliwości korzystania ze swoich praw. Data 21 marca symbolizuje trzeci chromosom w dwudziestej pierwszej parze, którego obecność stanowi genetyczną przyczynę zespołu Downa.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Zespołu Downa

jamaustna1Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (ang. WOHD, World Oral Health Day) – najważniejsze święto stomatologiczne, obchodzone 20 marca, którego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o znaczeniu zdrowia jamy ustnej, także w kontekście ekonomicznym oraz promowanie profilaktyki.

Czytaj więcej: 20 marzec 2019 Światowy Dzień Jamy Ustnej

W dniu 14.03.2019r. w Przedszkolu Niepublicznym ,,MOTYLEK” w Łomży, ul. Ks. Janusza I, ,,FUNDACJA DR OTIS”, ul. Sybiraków 20/4A, 18-400 Łomża, pracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Łomży przeprowadzili spotkanie edukacyjne w ramach interwencji nieprogramowej ,,Promowanie zdrowego stylu życia   i racjonalnego odżywiania”

Czytaj więcej: Spotkanie w Przedszkolu Niepublicznym "MOTYLEK" w Łomży