W dniu 26.04.2017 pracownicy Promocji Zdrowia - Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży wspólnie z przedstawicielami Łomżyńskiego Centrum Medycznego w Łomży, podczas konferencji naukowo - szkoleniowej pn. ,,Profilaktyka nowotworowa - redukcja ryzyka” zorganizowali punkt informacyjno-profilaktyczny na piętrze w holu II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Celem akcji była promocja właściwych zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki wybranych problemów zdrowotnych oraz zasad zdrowego stylu życia. W trakcie działania wykorzystano materiały profilaktyczne z programów i akcji profilaktycznych realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną   w Łomży.

 

W trakcie realizacji zadania udzielano poradnictwa w w/w zakresie, dokonywano pomiaru ciśnienia krwi, badania poziomu cukru, przeprowadzono rozdawnictwo ulotek profilaktycznych oraz ekspozycję plakatów na holu szkoły. Podczas konferencji prezentowano baner Promocji Zdrowia PSSE w Łomży.

konferencja1

konferencja2

konferencja3

konferencja4