W dniach 05.04.2017r. , 06.04.2017, a także 07.04.2017 kolejno odbyły się prelekcje w: Gimnazjum Publicznym nr 2 w Łomży, ul. Niemcewicza 17, Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie i Publicznym Gimnazjum Nr 9 w Łomży. Pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży wspólnie z przedstawicielem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w nawiązaniu do tegorocznego hasła Światowego Dnia Zdrowia (WHO) ,,DEPRESJA- porozmawiajmy o niej” przeprowadzili prelekcję/pogadankę na temat: „Depresja – porozmawiajmy o niej”, ,,Leczenie depresji”.Panie: Elżbieta Kruszewska i Pani Wiesława Malinowska przedstawiły informacje nt. przyczyn podjęcia tematu depresji przez WHO, objawów, rodzajów i danych epidemiologicznych dotyczących depresji jako zdiagnozowanej jednostki chorobowej. Wskazały, iż każdego roku (WHO) wybiera kluczowa kwestię zdrowia i zachęca ludzi z wszystkich grup wiekowych i różnych środowisk do podejmowania działań, które podkreślają wagę danego problemu zdrowotnego. Światowy Dzień Zdrowia stanowi wyjątkową okazję do zaangażowania społeczności z całego świata do promowania działań, które mogą poprawić nasze zdrowie. Prelegentki podkreśliły, że na świecie żyje ponad 120 mln ludzi chorych na depresję. Depresja dotyczy ludzi w każdym wieku, niezależnie od płci, sukcesów zawodowych, dlatego bardzo istotną rolę odgrywa profilaktyka.

 

Podczas spotkań Pani Julia Gulanowska (Łomżyńskie Towarzystwo im. Wagów) przybliżyła uczestnikom informację na temat leczenia depresji. Dostępne metody leczenia depresji, stosowane systematycznie i zgodnie z zaleceniami specjalistów umożliwiają skuteczne kontrolowanie objawów i prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym.

Zwieńczeniem spotkań była prezentacja krótkiego filmu profilaktycznego nt. depresji. Spotkania pozwoliły zwiększyć świadomość słuchaczy na temat depresji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i szybkich w porównaniu z tradycyjnymi metod, którymi pracujemy, nawet tak beznadziejna sytuacja może być początkiem dobrej zmiany w życiu.

depresja pr1Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 

depresja pr2

Gimnazjum Nr 2 w Łomży

 

depresja pr3

Gimnazjum Nr 9 w Łomży