W dniu 30.03.2017r. w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 6 w Łomży pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży wspólnie z przedstawicielem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w nawiązaniu do tegorocznego hasła Światowego Dnia Zdrowia (WHO) ,,DEPRESJA- porozmawiajmy o niej” przeprowadzili prelekcję/pogadankę na temat: „Depresja – porozmawiajmy o niej”, ,,Leczenie depresji”.Pani Elżbieta Kruszewska przedstawiła informacje nt. przyczyn podjęcia tematu depresji przez WHO, objawów, rodzajów i danych epidemiologicznych dotyczących depresji jako zdiagnozowanej jednostki chorobowej. Prelegentka podkreśliła, że depresja dotyczy ludzi w każdym wieku, dlatego bardzo istotną rolę odgrywa profilaktyka.

 

     W dalszej części spotkania Pani Julia Gulanowska przybliżyła uczestnikom informację na temat leczenia depresji z zastosowaniem leków o działaniu uspokajającym. Dostępne metody leczenia depresji, stosowane systematycznie i zgodnie z zaleceniami specjalistów umożliwiają skuteczne kontrolowanie objawów i prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym.

     Zwieńczeniem spotkania była prezentacja krótkiego filmu profilaktycznego nt. depresji oraz rozdanie uczniom cytatów z książki Beaty Pawlikowskiej ,,Planeta dobrych myśli”.

       Spotkanie pozwoliło zwiększyć świadomość słuchaczy na temat depresji. Uczestnicy dowiedzieli się też, jak dzięki odpowiedniej profilaktyce uniknąć tej podstępnej choroby.

depresja1depresja2

depresja3depresja4