zdrowie psych

10 października każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ustanowiony został w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jak co roku Światowa Organizacja Zdrowia Psychicznego WFMH ogłasza hasło, które w bieżącym roku brzmi: Godność a zdrowie psychiczne: Pierwsza pomoc psychologiczno-psychiatryczna dla wszystkich. Tegoroczne hasło wskazuje na konieczność rozwoju psychiatrii środowiskowej, która we współpracy z organizacjami pomocowymi mogłaby znacznie polepszyć stan pierwszej pomocy psychiatrycznej, gdyż w odróżnieniu od pierwszej pomocy w obszarze zdrowia fizycznego, nie jest ona dostępna dla wszystkich.