Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży uprzejmie informuje, że w bieżącej edycji programu „Czyste powietrze wokół nas” zorganizowany został konkurs na projekt edukacji antytytoniowej rodziców.

konkurs1

 Konkurs ma na celu popularyzację wychowania dzieci w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Do udziału w inicjatywie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego z całego powiatu łomżyńskiego, którzy są koordynatorami lub realizatorami programu „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2016/2017, bądź byli nimi w edycjach poprzednich. Każdy uczestnik konkursu może złożyć od 1 do 3 prac. Zgłoszone projekty oceni komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie poniżej.