prodekologW pierwszym półroczu 2020 roku przedszkola przystąpiły do realizacji pilotażowej edycji nowego, ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, opracowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

     Adresatami były dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich rodzice i opiekunowie. Program miał na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. W mieście Łomża program przeprowadzono w 6 przedszkolach. Uczestniczyło w nim 351przedszkolaków i 272rodziców. Sprawną realizację programu zawdzięczamy 25realizatorom przedszkolnym. Podczas realizacji w/w programu dzieci m. in. świętowały ,,Dzień Marchewki”, zapoznały się z filmem anonimowym pt. ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”, zapoznały się z piramidą żywienia oraz same segregowały produkty żywnościowe na zdrowe i te, które szkodzą im. Dzieci poznały piosenki: ,,Witaminki” ,,Na marchewki urodzinki” i wiersz pt. ,,Przepis na zdrowie”. Przy pomocy nauczycieli dzieci wykonywały zdrowe soki z warzyw i owoców oraz kanapki. Realizacja programu i udział w konkursowych zadaniach na temat zdrowia przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju wychowanków, ukazując rolę i znaczenie prawidłowego odżywiania się w życiu dziecka. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży dziękuje placówkom przedszkolnym, szczególnie realizatorom programu za zaangażowanie i kreatywność, za wspólne dbanie o zdrową przyszłość naszych dzieci.