cukrzyca2020     Powyższy dzień ustanowiony w rocznicę odkrycia insuliny przez Frederica Bantinga (27 czerwca 1921r.). kilkadziesiąt lat później w 1955r., inny naukowiec Frederick Sanger ustalił sekwencję aminokwasową insuliny. Obaj badacze zostali uhonorowani Nagrodą Nobla. Dzięki ich dokonaniom możliwe stało się zrozumienie i leczenie cukrzycy, na którą obecnie choruje około 5 % populacji. Dodatkowo szacuje się, że przynajmniej drugie tyle żyje z nie zdiagnozowaną chorobą. W Polsce wiedza na temat cukrzycy nie jest duża – co piaty Polak nigdy nie wykonał badania sprawdzającego poziom cukru we krwi, co trzeci uważa, że cukrzycy nie można zapobiec, nie zna skutków choroby i zagrożeń, jakie za sobą niesie. Zgodnie z opublikowanym przez WHO ,,Światowym raportem na temat cukrzycy” do 2030 r choroba ta zajmie siódme miejsce pośród najczęstszych zgonów na świecie.

     Leczenie Cukrzycy polega na podawaniu choremu odpowiedniej dawki insuliny oraz leków doustnych. Bardzo ważne jest także przestrzeganie diety. Chorzy muszą znajdować się pod stałą opieką lekarza. Zachęcamy do poszerzania wiedzy na temat tej choroby.