Drukuj 

I. Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV dla celów dochodzenia epidemiologicznego

Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak opracowane zostały wstępne definicje oraz zasady postępowania, które z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną będą ulegać zmianom.

 Przypadek podejrzany:

Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać przypadki, które charakteryzują się:

  1. Objawami infekcji dróg oddechowych, tj.:

(i)

(i)

  1. Wystąpieniem objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy sprawowali opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.
  2. Objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zawansowanie,
    u osób które w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów były narażone na:

LUB

LUB

LUB

Bliski kontakt jest definiowany jako:

II. Ogólne zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia 2019-nCoV:

  1. Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
  2. Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie
    2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  3. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

Źródło: www.gis.gov.pl

Załączniki:
Pobierz plik (Koronawirus stan na 29.01.2020 r..docx)Koronawirus stan na 29.01.2020 r..docx[ ]132 kB