Drukuj 

W dniu 24.01.2020r. pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Łomża wraz z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Łomży przeprowadzili spotkanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży przebywających na wypoczynku zimowym. W trakcie spotkania edukacyjnego przekazano informacje nt. przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego. Młodzi słuchacze z zaciekawieniem uczestniczyli w warsztatach, gdzie pracowali w poszczególnych grupach, tj. 7-10 osób, rozwiązując krzyżówki, zgadul – zgadule.

Podczas w/w zajęć poruszane były też tematy dotyczące: profilaktyki wszawicy, higieny osobistej, pomieszczeń, a także jak chronić się przed próchnicą zębów. Omówiona też została tematyka związana  z profilaktyką palenia tytoniu oraz przedstawiono straty jakie ponosi osoba paląca. Zajęcia polegały na zwróceniu uwagi na zagrożenia płynące z używania środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”. Starsza młodzież wypełniała ,,KARTY PRACY”, w których należało wykazać się wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień:

1). Myślę, że narkotyki…..

2). Ludzie biorą narkotyki, kiedy….

3). Kiedy słyszę narkotyki, to myślę…, co w najmniejszym stopniu nie sprawiło młodzieży problemu. Szybko i trafnie wskazali poprawne odpowiedzi. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.spotkanieptaki