Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, że w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68 pt. ,,Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w roku szkolnym 2019/2020 realizowana jest IV edycja   konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

 W konkursie mogą wziąć udział także uczniowie szkół ponadpodstawowych, które nie uczestniczą
w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Więcej informacji na stronie: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/#content

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

szkola bez uzywek1