Drukuj 

W związku z wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży szkolnej, który w naszym województwie przypada w dniach 20.01.-31.01.2020 r. Państwowa Inspekcja  Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu łomżyńskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży  w okresie ferii zimowych.

W tym okresie część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Ocenie poddane będą warunki pobytu dzieci i młodzieży w obiektach zorganizowanego zimowego wypoczynku, w tym warunki zakwaterowania, żywienia, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

Ponadto w ramach działań oświatowo-wychowawczych promujących zdrowy tryb życia, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzić będą kolportaż materiałów edukacyjnych.

feriezimowe2020