13 grudnia 2019 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży odbyła się dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI - VIII) oraz szkół średnich powiatu łomżyńskiego XXVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, zorganizowana przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną; prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia; inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

 Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest przedsięwzięciem wieloetapowym. Na każdym z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia. W ramach współpracy w olimpiadzie udział wzięli: pracownik Promocji Zdrowia PSSE Łomża, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Delegatura w Łomży, przedstawiciele Zarządu Rejonowego PCK w Łomży oraz animatorzy.

zdrowstyl1

zdrowstyl2

zdrowstyl3