W dniu 29.11.2019r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży, ul. Zielona 21, 18-400 Łomża , już po raz kolejny obchodzony był Światowy Dzień Rzucania Palenia i Światowy Dzień Walki z AIDS. Pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na podstawie materiału opracowanego przez GIS przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w kilku zdaniach przekazali informacje   na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów. W przygotowanym punkcie edukacyjno - profilaktycznym przygotowano balony z umieszczonymi wewnątrz pytaniami z zakresu tematyki HIV/AIDS.

 Ponadto młodzież mogła skorzystać z materiałów edukacyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również: alkogogle i smokolizer. Zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków - to tylko niektóre z efektów obecności alkoholu   i narkotyków w organizmie. O tym, jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej i pod wpływem środków odurzających miała okazję przekonać się młodzież zakładając te specyficzne okulary. Każda osoba, która podeszła do stoiska i odpowiedziała poprawnie na trzy pytania została wynagrodzona drobnymi gadżetami, ufundowanymi przez WSSE Białystok i Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Młodzież bardzo chętnie i skrupulatnie włączyła się do tych czynności. Spotkanie pozwoliło zwiększyć świadomość słuchaczy, że zażywanie e-papierosów to nie szpan, nie pokazanie się w grupie to pułapka na troski, problemy, emocje   i brak poczucia własnej wartości. Zjawisko ryzykownych zachowań seksualnych pogłębiane jest przez fakt, iż tematyka obyczajowości seksualnej rzadko podejmowana jest w rozmowach z rodzicami, wychowawcami  i lekarzami.

ogoln4 1

ogoln4 2

ogoln4 3

ogoln4 4

ogoln4 5

ogoln4 6