W dniu 27.11.2019r. w Przedszkolu Publicznym TWP ,,PINOKIO”, ul. Studencka 11, 18-400 Łomża, pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łomży zorganizowali w sali w/w przedszkola szkolenie inaugurujące edycję pilotażową programu edukacyjnego pn. ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”, skierowane do koordynatorów przedszkolnych placówek, które przystąpiły do realizacji powyższego programu w roku szkolnym 2019/2020. Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

 Główne założenie programu:

• zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne

• kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,

• propagowanie zdrowego stylu życia,

• zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.


Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz
jak przestrzegać zasad higieny. Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Spotkanie z koordynatorami było też okazją do przekazania materiałów edukacyjnych.

pinokio1

pinokio2

pinokio3

pinokio4