21 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wg nowych przepisów za samo posiadanie znacznych ilości „dopalaczy” grozi kara nawet do 3 lat więzienia, a za handel nimi nawet 12 lat. W efekcie wprowadzonych rozwiązań osoby sprzedające „dopalacze” są traktowane tak samo jak osoby sprzedające narkotyki.

 zatrucia łomża

„Dopalacze” czyli nowe narkotyki - to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Dopalacze są tworzone z  mieszanin substancji do tej pory niezbadanych, producenci testują je na swoich klientach. Na opakowaniu często brak jest informacji o ich składzie, dlatego trudno przewidzieć jakie skutki uboczne powodują. Są wśród nich preparaty ziołowe, zawierające związki halucynogenne, oraz środki chemiczne o działaniu zbliżonym do narkotyków.

Często jeden dopalacz zawiera w sobie kilka związków syntetycznych. Działanie tych środków jest nieprzewidywalne i różne osoby mogą reagować na nie w odmienny sposób.

W razie zatrucia nowymi narkotykami lekarze często nie są w stanie wykryć, jaka substancja spowodowała dany efekt, co znacznie utrudnia leczenie i ratowanie życia.

Nowe narkotyki charakteryzują się wysoką toksycznością, nawet w mikroskopijnych dawkach. Ich użycie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia organów wewnętrznych i  ośrodkowego układu nerwowego. Przyjmowanie tych substancji wiąże się z poważnym ryzykiem zdrowotnym prowadzącym do: uzależnienia, ostrych reakcji wymagających interwencji lekarskich i hospitalizacji, wyniszczania organizmu a nawet śmierci.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Łomży prowadzi stały nadzór nad środkami zastępczymi i  nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP). Do końca września 2019 r. do PSSE w Łomży wpłynęło 15 przypadków zatruć NSP. W 2018 r. było ich aż 28. W roku 2018 do krajowego rejestru zostało włączonych 4260 przypadków interwencji medycznych związanych z  zatruciem/podejrzeniem zatrucia nowymi substancjami psychoaktywnymi/środkami zastępczymi, określanymi łącznie jako nowe narkotyki.

Obecnie obserwuje się pewne zmniejszenie liczby przypadków zatruć, następuje jednak wzrost liczby przypadków śmierci po użyciu nowych narkotyków, co może mieć związek ze zwiększoną obecnością na rynku pochodnych fentanylu i innych opioidów.

Równie ważne jak zmniejszenie podaży NSP, są działania skierowane na redukcję ich popytu. Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, skierowane szczególnie do młodzieży i ich opiekunów, uświadamiające zagrożenia związane z  zażywaniem nowych narkotyków. Działania te prowadzone są wspólnie z innymi służbami i  polegają m.in. na organizacji pogadanek i szkoleń, kolportażu materiałów edukacyjnych oraz uczestniczeniu w imprezach masowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem narkotykowym:

https://gis.gov.pl/…/uploa…/2019/07/Gis_RAPORT-2018_SPIS.pdf

 

oraz serią programów "Pytanie na śniadanie":

https://www.youtube.com/watch?v=VoeHCUUTOik&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=IwYO0mMX_sc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=wwXDsyXpjQ8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=N_ncqfud-XM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=25n9eOJ-Vj4&feature=youtu.be

 

dopalacze1

dopalacze2