Państwowa Inspekcja Sanitarna kojarzona jest głównie z instytucją kontrolującą. Żaden przedsiębiorca nie lubi być kontrolowany, jednak jako konsumenci chcemy, żeby kontrole odbywały się jak najczęściej, abyśmy w sklepie kupowali zawsze świeże produkty, dzieci w przedszkolach otrzymywały świeże i smaczne obiady, a szpitale oferowały pełnowartościowe posiłki. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej mają pełne ręce roboty, a zakres prac, które wykonują pewnie zaskoczyłby niejedną osobę.

Urzędowa kontrola żywności obejmuje ocenę stanu techniczno – sanitarnego zakładu oraz higienę produkcji, dystrybucji i sprzedaży. Niestety właściciele lokali gastronomicznych nie zawsze wzorowo dbają o spełnienie wymogów sanitarnych.

          Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z przeprowadzonej kontroli w jednym z łomżyńskich lokali gastronomicznych. Stwierdzono tam liczne nieprawidłowości:

  1. W złym stanie – brudne, z odpryskami farby i zaciekami tłuszczu ściany i sufity w sali konsumpcyjnej i na zapleczu
  2. Zniszczone urządzenie chłodnicze na zapleczu baru
  3. Brak dowodów potwierdzających, że produkowana i wprowadzana do obrotu żywność odbywa się pod kontrolą przedsiębiorcy
  4. Niewłaściwe przechowywanie art. spożywczych: w chłodni nieczyszczone warzywa –marchew i kapusta razem z wyrobami gotowymi do spożycia
  5. Brak czystości i porządku wokół zakładu i w pomieszczeniach należących do zakładu (bałagan – przepełniony pojemnik na odpady komunalne, nagromadzone zużyte opakowania zbiorcze-kartony, plastikowe wiadra, uszkodzone miski za zakładem, bałagan na zapleczu baru, brudne podłogi, brudne urządzenia sanitarne: umywalka, sedes, brudne urządzenie chłodnicze).

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez podjęcie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, a także mające na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń, inicjowanie i organizowanie skoordynowanego nadzoru i kontroli służących zapobieganiu wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, zachowaniu i umacnianiu zdrowia zbiorowości oraz kształtowaniu w tym zakresie odpowiednich postaw i zachowań.

Czasem dajemy mandaty, ale wyłącznie po to, żeby sytuacja w danym miejscu się poprawiła z korzyścią dla ludzi.

zdrpubl1

zdrpubl2

zdrpubl3

zdrpubl4