Dnia 20 września 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Koordynowana opieka zdrowotna – kierunek zmian systemu opieki zdrowotnej”, której współorganizatorem było Łomżyńskie Centrum Medyczne.

Gośćmi konferencji byli m.in.: wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, doktor hab. Jarosław Jan Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny w Polsce, prof. Alfred Owoc prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, dr Joanna Chilińska - wicedyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka - Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego czy Andrew P. Smith, BSc, CPFA, OptiMedis-COBIC UK.

 Doktor hab. Jarosław Jan Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny w Polsce, podczas konferencji poruszył temat 100 lat zdrowia publicznego w Polsce w nawiązaniu do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Zwrócił uwagę na zagrożenia, które mimo upływu lat są wciąż aktualne, m.in.: choroby zakaźne, niewłaściwa jakość wody, problem szczepień ochronnych, brak przestrzegania zasad higieny czy nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności. Podkreślił też, że pracownicy Inspekcji Sanitarnej muszą się dziś mierzyć z nowymi wyzwaniami, jak chociażby problem nowych substancji psychoaktywnych, zażywanie nadmiernej ilości suplementów diety, brak aktywności fizycznej, brak świadomości skutków wapowania, czyli palenia e-papierosów. Ogromnym problemem jest też denializm – szarlataneria, zaprzeczanie ustaleniom naukowym.

Z uwagi na fakt, że w b.r. przypada 100-lecie Służb Sanitarnych Główny Inspektor Sanitarny dr hab. n. med. Jarosław Pinkas gościł także w oddziale laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu towarzyszyli: Bernadeta Krynicka – poseł na sejm RP, Elżbieta Kraszewska – Państwowy Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku oraz Justyna Marynowska – wiceprezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Wyżej wymienione osoby zostały zapoznane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z przebiegiem prac remontowych, które obejmują remont dachu i wymianę elewacji kamienicy. Środki finansowe na rozpoczęcie tak znacznych prac zostały pozyskane dzięki zaangażowaniu Pani poseł Bernadety Krynickiej.

spotkanieinsp2

spotkanieinsp3

spotkanieinsp6

spotkanieinsp8