olimphivPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży uprzejmie informuje, iż w bieżącym roku organizowana będzie Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych województwa podlaskiego.

Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

           Realizacja Olimpiady przebiegać będzie etapowo. Eliminacje klasowe i szkolne powinny być zorganizowane do 08.10.2019 r., zaś etap powiatowy planowany jest na dzień 18.10. 2019 r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie Olimpiady wśród młodzieży szkolnej w w/w placówkach.