W okresie wakacyjnym, profilaktyki nigdy nie za dużo, dlatego też, w związku z trwającą akcją: „Bezpieczne Wakacje 2019” dnia 13.08.2019r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE w Łomży wraz   z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Łomży rozmawiali dziećmi, uczestnikami kolonii Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego w Łomży na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Dzieci przypomniały sobie zasady, którymi należy kierować się wypoczywając na obozach i koloniach. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę chorób przenoszonych przez kleszcze, wszawicę, higienę mycia rąk oraz o szkodliwości nadmiernej ekspozycji na promienie UV. Przedstawiciel Komedy Miejskiej Policji mówił o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnicy kolonii z wielką uwagą i skupieniem słuchali słów, które były do nich kierowane, zadawali pytania , wykazali duże zainteresowanie tematami poruszanymi. Przygotowane zostały dla nich krzyżówki, wykreślanka z uwzględnieniem dyscyplin sportowych.

 mlks1

mlks2