Pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży w dniu 06.08.2019 r. wraz z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji rozmawiali dziećmi, uczestnikami półkolonii Akademii Piłkarskiej LIDER w Łomży na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Dzieci przypomniały sobie zasady, którymi należy kierować się wypoczywając na obozach i koloniach. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę chorób przenoszonych przez kleszcze, wszawicę, higienę mycia rąk oraz    o szkodliwości nadmiernej ekspozycji na promienie UV. Przedstawiciel Komedy Miejskiej Policji mówił o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnicy półkolonii z wielką uwagą i skupieniem słuchali słów, które były do nich kierowane, zadawali pytania , wykazali duże zainteresowanie tematami poruszanymi.

 akapil1

akapil2

akapil3

akapil4