W dniu 02.08.2019 pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży wraz z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji przeprowadzili edukację zdrowotną skierowaną do uczestników wypoczynku i kadry opiekunów, wypoczywających w Centrum Szkoleń i Rekreacji ,,MAMUCIA DOLINA” Marek Dąbrowski, 18-420 Jedwabne, Szostaki 13.

Tematyka pogadanek dydaktycznych dotyczyła zachowań prozdrowotnych w tym zasad bezpieczeństwa. Omówiono min. prawidłową higienę mycia ciała, rąk, szkodliwość promieniowania słonecznego, zachowanie bezpieczeństwa podczas upałów i burzy, profilaktykę chorób odkleszczowych oraz profilaktykę wszawicy, przekazano informację nt. Bąblowicy. Dzieci pracowały w poszczególnych grupach, rozwiązując krzyżówki, a także z rozsypanki literowej formowały Kodeks Bezpiecznego Postępowania podczas wypoczynku letniego. Przedstawiciel Komendy Policji Miejskiej omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci nad wodą, w gospodarstwie domowym, etc. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w pogadankach nt. bezpieczeństwa zdrowotnego, dzieląc się również swoimi doświadczeniami.

 mamucia1

mamucia2

mamucia3

mamucia4