Drukuj 

W dniu 30.07.2019r. przy współpracy przedstawiciela Służb Mundurowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji , przeprowadzone zostało spotkanie edukacyjne dla uczestników kolonii wypoczywających w Ośrodku „Olszynka” w Olszynach na terenie gminy Piątnica. Głównym celem spotkania było omówienie i przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Pracownik promocji zdrowia w związku z trwającą edukacyjno – profilaktyczną kampanią pt. ,,NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ”, której hasło brzmi: ,, Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” przedstawił informacje na temat zagrożeń wynikających   z używania środków uzależniających. Podkreślił różnice między klasycznymi narkotykami, a nowymi substancjami psychoaktywnymi ( dopalaczami).

 Uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali o szkodliwości środków odurzających. Przedstawiono prezentację pn.:,, Środki psychoaktywne – dopalacze”. W trakcie spotkania przeprowadzono "Karty Pracy", w których należało wykazać się wiedzą  z zakresu profilaktyki uzależnień :

1) Myślę, że narkotyki…..

2) Ludzie biorą narkotyki kiedy….

3) Kiedy słyszę ,,narkotyki, to myślę….., co w najmniejszym stopniu nie sprawiło młodzieży problemu. Szybko i trafnie wskazywali poprawne odpowiedzi. Wczasowicze wysłuchali porad, jak należy zachowywać  się na terenach leśnych, ( informacje na temat Bąblowicy, Kleszczy).

spotolsz1

spotolsz2

spotolsz3