Zakończyła się III edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”. Grupa, do której skierowany był program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Głównymi celami programu było:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” zrealizowane zostały za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności uczniów. Podczas cyklu zajęć dzieci mogły:

  • dyskutować,
  • wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
  • przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
  • liczyć koszty palenia papierosów,
  • pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
  • tworzyć komiks z bohaterami programu.

W powiecie łomżyńskim i mieście Łomża, udział w programie wzięło 1144 uczniów z 19 szkół. W realizacji założonych celów bardzo pomocne okazały się materiały edukacyjne, przekazane placówkom edukacyjnym przez pracowników Inspekcji Sanitarnej. Program został poszerzony o dodatkowe działania w wielu szkołach m.in. konkursy plastyczne, tworzenie prezentacji multimedialnych, apele, spotkania z ekspertami, czy przedstawienia szkolne. W realizacji programu wzięło udział wielu innych pracowników szkoły, a także rodziców. Program został oceniony pozytywnie przez uczniów i koordynatorów szkolnych.

biegpozdr1

biegpozdr2

biegpozdr3

biegpozdr4