W dniu 08.07.2019 Pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łomży wspólnie   z przedstawicielem mundurowym Komendy Miejskiej Policji w Łomży przeprowadzili wśród kolonistów w Bursie Nr 1 prelekcję/pogadankę na temat: ,,BEZPIECZNE WAKACJE”. Młodzi słuchacze  z zaciekawieniem uczestniczyli w warsztatach, gdzie pracowali w poszczególnych grupach tj. 7-10 osób, rozwiązując krzyżówki, zgadul – zgadule. Podczas w/w zajęć poruszane były też tematy dotyczące: profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny, zatruć pokarmowych, wpływu uzależnień na organizm człowieka. Słuchacze uzyskali również informacje o bezpiecznych zachowaniach nad wodą  i w wodzie oraz w lesie, na placach zabaw, w domu, a także szkodliwości nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. Koloniści z wielką uwagą i skupieniem słuchali pracowników PSSE w Łomży, chętnie uczestniczyli w warsztatach, zadawali pytania oraz wykazali duże zainteresowanie tematami zajęć. Dla zainteresowanym przekazywane zostały materiały informacyjno - edukacyjne.

bursa1 1

bursa1 2

bursa1 3