W dniu 02.04.2019 r. w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Łomżypracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Łomży wraz z przedstawicielką Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży zainaugurowali nową kampanię edukacyjno – profilaktyczną „Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi „Szkoda Ciebiena takie patoklimaty”.Akcja ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także wynikających z tego konsekwencji - zdrowotnych, prawnych i społecznych.

 Podczas spotkania przedstawiono krótką prezentację nt. faktów i mitów dotyczących dopalaczy oraz skutków zażywania tego typu specyfików. Funkcjonariuszka Wydziału Prewencji przypomniała też o konsekwencjach prawnych posiadania nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz uczuliła młodzież, aby w przypadku podejrzenia, że ktoś jest pod wpływem narkotyków lub dopalaczy, jak najszybciej wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić odpowiednie instytucje. Punktem kulminacyjnym spotkania było wyświetlenie spotu filmowego inicjującego kampanię, ukazującego zagrożenia związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

dopalacz1

dopalacz2

dopalacz3

dopalacz4