szkola wolna2019

Przypominamy o konkursie pt. „Szkoła wolna od używek”.

 

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, organizowany w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (w konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie).

 

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

III edycja konkursu pt szkoła wolna od używek