Na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się 28 lutego br. spotkanie w ramach ogólnopolskiego programu „Wspólnie dla Zdrowia”, które zgromadziło ekspertów z dziedziny medycyny i zdrowia publicznego. Debatowano na tematy związane ze zdrowiem Polaków, skutecznością leczenia i bezpieczeństwem pacjentów. Głównymi organizatorami debaty „V Konferencja Ogólnopolskiej Debaty Wspólnie dla Zdrowia – Profilaktyka i zdrowie publiczne”. Świadomość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta było Ministerstwo Zdrowia oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Debata w Gdańsku miała na celu wypracowanie długoletniej strategii efektywnego wykorzystania środków na opiekę zdrowotną, inwestycji w zdrowie publiczne oraz wykorzystanie kapitału społecznego. W debacie brali udział przedstawiciele głównych instytucji i środowisk zaangażowanych w zdrowie publiczne m.in. wiceminister zdrowia Zbigniew Król, główny inspektor sanitarny dr hab. Jarosław Pinkas oraz krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia środowiskowego prof. Wojciech Hanke.

     Wynikiem debaty ma być dokument nakreślający sposoby najbardziej optymalnego, przyszłego wydatkowania środków na zdrowie.

W załączeniu fragment konferencji - wykład Głównego Inspektora Sanitarnego dr hab. Jarosława Pinkasa.

Całą konferencję można obejrzeć pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=6MWJtRsCL7k