jaskra2019Jest to międzynarodowa inicjatywa lekarzy okulistów mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania. Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych, jednak zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dużo groźniejszą, ponieważ utrata wzroku jest nieodwracalna.

Na jaskrę może zachorować każdy, bez względu na wiek. Należy jednak pamiętać, że są osoby szczególnie narażone. Do czynników ryzyka zachorowania na jaskrę należą m.in. podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP), krótkowzroczność, rodzinne występowanie jaskry, choroby układu sercowo-naczyniowego takie jak zaburzenia rytu serca czy nadciśnienie tętnicze. Także u osób o bardzo niskim ciśnieniu tętniczym częściej dochodzi do tej choroby.

Według szacunków, w Polsce na jaskrę choruje około miliona osób. Połowa z nich o tym nie wie i traci wzrok. Jak podkreślają specjaliści, wykrycie jaskry we wczesnym stadium daje szansę na powstrzymanie postępu choroby. Badanie przesiewowe w kierunku jaskry obejmuje badanie dna oka, grubości rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz wywiadu lekarskiego u pacjentów, którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej przez rok i nie są chorzy na jaskrę.

W Polsce problem jaskry może dotyczyć jak wspomniano wyżej około miliona osób, jednak zaledwie połowa  z nich jest zdiagnozowana. Lekarze ostrzegają, że jaskra to choroba, która atakuje z zaskoczenia i często nie daje wcześniej żadnych objawów. Poniżej przedstawiono praktyczne rady, które pomogą uniknąć jaskry.

1. Jaskra występuje rodzinnie, dlatego nie zapominaj o badaniach profilaktycznych.

2. Wczesne rozpoznanie pierwotnego zamknięcia kąta chroni przed zachorowaniem na jaskrę    i ostrych ataków, które mogą spowodować trwałą utratę wzroku.

3. Korekta zabiegowa cech anatomicznych, które stwarzają ryzyko jaskry, jest skutecznym sposobem aby choroba się nie rozwinęła.

4. Badaniom profilaktycznym powinien towarzyszyć dobór odpowiednich okularów do pracy    z bliska, szczególnie konieczne jest to u osób po 40. roku życia. Okulary należy wymieniać co 2 lata.

5. Oprócz ciśnienia wewnątrzgałkowego należy badać również nerw wzrokowy, a także przedni fragment oka wraz z gonioskopią.