W tym roku służby sanitarne w Polsce obchodzą jubileusz 100-lecia. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas podkreśla – „to 100 lat pracy tysięcy pracowników Inspekcji Sanitarnej zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa milionów obywateli”. Z tej okazji zostało przygotowane okolicznościowe logo. Choć struktura, zadania i metody działania służb sanitarno – epidemiologicznych podlegały stałej ewolucji, to ich misja pozostaje niezmienna. Wyraża się ona w ciągłym dążeniu do osiągnięcia właściwych norm zdrowotnych zapewniających zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.

 Łomżyńska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna ma podwójny powód do świętowania. Otrzymała bowiem nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Zadanie udało się zrealizować dzięki funduszom pozyskanym z rezerwy premiera oraz wsparciu Pani Bernadety Krynickiej, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w nowoczesny sprzęt, otrzymywaniu i rozszerzaniu akredytacji, a przede wszystkim doświadczonym, profesjonalnym pracownikom, laboratorium może służyć na co dzień społeczeństwu, wykonując szereg badań w zakresie:

- mikrobiologicznym, fizyko-chemicznym wody i żywności,

- wirusologicznym, bakteriologicznym i parazytologicznym materiałów klinicznych,

- czynników szkodliwych i uciążliwych środowiska pracy.

 

Misja Państwowej Inspekcji Sanitarnej to nie tylko zapobieganie licznym chorobom zakaźnym. Inspekcja podejmuje działania, których celem jest identyfikacja i szacowanie zagrożeń, nadzór oraz kontrole mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, a także przedsięwzięcia służące kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań. Państwowa Inspekcja Sanitarna odgrywa zatem zasadniczą rolę w realizacji polityki zdrowotnej państwa. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łomży sprawuje pieczę i nadzór sanitarny nad 11.4176 mieszkańców regionu i wykonuje rocznie 69 tysięcy oznaczeń i pomiarów o rozmaitym charakterze: mikrobiologicznym, fizykochemicznym, wirusologicznym, bakteriologicznym, również dla potrzeb badań medycznych.

not1

not2

not3

not4

not5