2019 02 13wolnaoduzywek

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny organizuje III edycję konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

W konkursie mogą wziąć udział także szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 W obecnej edycji konkursu zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Organizator konkursu przyznaje Laureatom na etapie krajowym następujące nagrody:

a) za zajęcie I miejsca – nagroda główna – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości 3000 zł dla zespołu;

b) za zajęcie II miejsca – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości 2000 zł dla zespołu;

c) za zajęcie III miejsca – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości 1000 zł dla zespołu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Więcej informacji na stronie:

http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/#content