W dniu 31.01.2019r. pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Łomża wraz z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Łomży przeprowadzili spotkanie edukacyjne dla młodzieży przebywającej na obozie sportowym, trenującej piłkę nożną z drużyny sportowej MŁKS Łomża. W trakcie spotkania edukacyjnego młodym adeptom piłki nożnej przekazano informacje nt. przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego, a także na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą używanie środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” oraz zasad higieny w zorganizowanej grupie.

 Podczas zajęć pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej mówił na temat profilaktyki zatruć pokarmowych. Omówiona też została tematyka związana  z profilaktyką palenia tytoniu oraz przedstawiono straty jakie ponosi osoba paląca. Zajęcia polegały na zwróceniu uwagi   na zagrożenia płynące z używania środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”. Młodzi adepci piłki rozwiązywali test dot. zdrowia. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

zimwyp1

zimwyp2

zimwyp3

zimwyp4