W dniu 29.01.2019r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „QUŹNIA DZIECIOM” w Kisielnicy przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne dla dzieci na temat bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. W spotkaniu wzięły udział dzieci i ich opiekunowie. Działania edukacyjne przeprowadzone zostały przy współudziale służb mundurowych tj. przedstawicieli policji i służby leśnej.

 Uświadamiano dzieciom jakie zabawy zimą na dworze są groźne, jakie zabronione, a jakie dozwolone. Dzieci w formie zagadek i krótkich zadań edukacyjnych miały możliwość zapoznać się z zasadami higieny w zorganizowanej grupie podczas wypoczynku zimowego oraz zasadami bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Została przeprowadzona interaktywna gra planszowa pn.,, Wybór należy do ciebie”, mająca na celu wzmocnienie wśród dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ograniczeniu lub nie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności narkotyków. Na zakończenie spotkania odbył się konkurs dla chętnych osób – dzieci odpowiadały na pytania zadawane przez prowadzącego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

quznia1

quznia2

quznia3

quznia4

quznia5