olimp pro1   14 grudnia 2018 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży odbyła się dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII), gimnazjów oraz szkół średnich powiatu łomżyńskiego XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, zorganizowana przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania        o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną; prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia; inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest przedsięwzięciem wieloetapowym. Na każdym   z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia. W ramach współpracy w olimpiadzie udział wzięli pracownicy Promocji Zdrowia PSSE Łomża, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Delegatura   w Łomży, przedstawiciele Zarządu Rejonowego PCK w Łomży oraz animatorzy.

olimp pro2

olimp pro3

olimp pro4

olimp pro5