Dnia 13.12.2018 dla uczniów klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyła się prelekcja/pogadanka ,,Profilaktyka HIV/AIDS”, połączona z prezentacją multimedialną.

Głównym celem zajęć było dostarczenie młodzieży rzetelnych informacji na temat choroby, sposobów unikania zakażenia wirusem HIV, a także praw chorych osób.

Pracownicy PSSE w Łomży podkreślili, że AIDS dotyczy ludzi różnych środowisk, ludzi żyjących na różnych kontynentach bez względu na rasę, płeć czy wyznanie, dlatego bardzo istotną rolę odgrywa profilaktyka m. in poprzez kampanie organizowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

       Uczniowie w czasie prelekcji uzyskali wiedzę na temat HIV – ludzkiego wirusa upośledzenia odporności, który jest przyczyną choroby AIDS. Młodzież dowiedziała się, że z HIV można żyć wiele lat, nie wiedząc o swoim zakażeniu, natomiast AIDS jest późnym stadium zakażenia wirusem HIV. Poznała również objawy i sposoby funkcjonowania osoby zakażonej wirusem. ADIS jest niewątpliwie jedną z najniebezpieczniejszych chorób w XXI wieku, która stanowi poważny problem społeczny, szczególnie w krajach rozwijających się. Jednak jest nadzieja dla chorych. Osoby, u których wcześniej wykryje się wirusa i włączy się terapię, mogą prowadzić normalne życie prywatne i zawodowe.

W kolejnej części spotkania młodzież została, także poinformowana o możliwości zrobienia bez skierowania bezpłatnego i anonimowego testu na obecność wirusa HIV, jeśli wystąpiły zachowania ryzykowne i gdzie można wykonać test i poznać swój status serologiczny.

       Zajęcia były nie tylko cenną lekcją wiedzy na temat choroby, ale także tolerancji dla innych. Zwieńczeniem spotkania była prezentacja filmików profilaktycznych ( cykl- ,,Pozytywne życie” ) na w/w temat. Spotkanie pozwoliło zwiększyć świadomość słuchaczy w przedmiotowym temacie.

spotk I lo1

spotk I lo2

spotk I lo3