W dniu 23.11.2018 r. pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży zorganizowali szkolenie inaugurujące III edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”, skierowane do koordynatorów szkolnych placówek, które przystąpiły do realizacji wyżej wymienionego programu w roku szkolnym 2018/2019. Celem programu jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, a także zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

 Spotkanie z przedstawicielami szkolnymi było również okazją do podsumowania realizacji II edycji programu – w ubiegłym roku szkolnym i przekazania materiałów edukacyjnych.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów koordynatorom szkolnym.

szkoleniekoord1

szkoleniekoord2

szkoleniekoord3